Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

PLÁNOVANÉ TEMATICKÉ BLOKY

  • Dětská psychiatrie – odborná garantka MUDr. Stefania Dvořáčková Fasouli
  • Vybrané kazuistiky z praxe – odborný garant doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
  • Diabetologie – odborná garantka MUDr. Petra Konečná, Ph.D.
  • Gastroenterologie – odborný garant doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
  • Je lékařské tajemství opravdu tajemstvím? – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
  • IP Cestovní medicína aneb co dělat po návratu ze zahraničí – MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (interaktivní přednáška)
  • Soudní lékařství – MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.